อัลบั้มภาพ ทต.หนองใหญ่นำโดยท่านนายกกมล เลิศประเสริฐเวช และหัวหน้าส่วนราชการ/ผอ.กอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในวันที่