อัลบั้มภาพ ทต.หนองใหญ่นำโดยท่านนายกกมล เลิศประเสริฐเวช และหัวหน้าส่วนราชการ/ผอ.กอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในวันที่
* อัลบั้ม *
ทต.หนองใหญ่นำโดยท่านนายกกมล เลิศประเสริฐเวช และหัวหน้าส่วนรา
ทต.หนองใหญ่นำโดยท่านนายกกมล เลิศประเสริฐเวช และหัวหน้าส่วนรา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2565
สภ.หนองใหญ่ ได้ร่วมกันทาสีทางม้าลายและแจกหมวกนิรภัย ให้ชาวหน
สภ.หนองใหญ่ ได้ร่วมกันทาสีทางม้าลายและแจกหมวกนิรภัย ให้ชาวหน
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดยท่านนายกเทศมนตรี นายกมล เลิศประเสริฐเ
เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดยท่านนายกเทศมนตรี นายกมล เลิศประเสริฐเ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน "วันเทศบาล" ประจำปี 2565
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2565

มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวผู้เสียชีวิต เกี่ยวกับเหตุสาธารณภัย
มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวผู้เสียชีวิต เกี่ยวกับเหตุสาธารณภัย
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 182 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เทศยาลตำ
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เทศยาลตำ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2565
โครงการจิตอาสาซ่อมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2564
โครงการจิตอาสาซ่อมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2564
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2564
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 145 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโร
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโร
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 พฤษภาคม 2564

โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564
โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2564
โครงการจัดทำแผนและฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบ
โครงการจัดทำแผนและฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2564
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2564
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2564
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2564
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - 19
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - 19
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 170 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2563
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2563

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำป
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำป
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2563
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
(จำนวน 57 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กันยายน 2563
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพ
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพ
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2563
โครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2563
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2563